คริสตอฟ ซิมเมอร์มันน์ ได้รับบาดเจ็บ

★ อาการบาดเจ็บที่เข่า  อาการบาดเจ็บบที่เข่า

★ โอกาสกลับมาเล่น 25 %