แฟนตาซี พรีเมียร์ลีก 2019-2020 สัปดาห์ที่ 6 ลาปอร์ต ราคาลดลง £6.3

ลาปอร์ต ราคาลดลง £ 0.1

ราคาเดิมของ ลาปอร์ต

£6.4

ราคาใหม่ของ ลาปอร์ต

£ 6.3